Tekst odluke objavljen je u Narodnim Novinama:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_113_2237.html

29.10.2020 Stožer donosi odluku od produljenju mjera do 30. studenoga 2020.